Privacy beleid

Wat is het Prodemo-project?

Prodemo is een project gefinancierd door het programma van de Europese Commissie – Justitie ter bevordering van democratisch, digitaal engagement.

Wie we zijn – Gegevensbeheerder

PROGEU – VOORUITGANG IN DE EUROPESE UNIE – INSTITUUT VOOR ONTWIKKELING, Vereniging die financiering ontvangt en verantwoordelijk is voor de haar opgedragen taken, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger p.t., met maatschappelijke zetel in Via Federigo Verdinois n. 6 – 00159 Rome, opereert als gegevensbeheerder en verzamelt en / of ontvangt informatie en nodigt daarom, overeenkomstig EU-verordening / 2016 (de zogenaamde GDPR), de geïnteresseerde partij uit om zorgvuldig deze privacy te lezen voordat hij persoonlijke gegevens meedeelt. Dit bevat belangrijke formatie over de bescherming van persoonsgegevens.

De gegevensbeheerder is de PROGEU – PROGRESS IN EUROPEAN UNION – ISTITUTO PER LO SVILUPPO, gevestigd in Via delle Robinie 7 – 00172 Rome (e-mail: info@progeu.org, PEC-gecertificeerde e-mail: progeu@pec.progeu.org) Overeenkomstig artikel 13 van de AVG willen we u meedelen dat de verstrekte persoonsgegevens door PROGEU zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving, met name op basis van vertrouwelijkheidsverplichtingen, de principes van rechtmatigheid, transparantie, eerlijkheid, doelbinding, behoud, minimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid (art.5, AVG).

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Cookies

Als u een opmerking achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan één jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na één dag.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en uw schermweergave-keuzes op te slaan. Inlogcookies gaan twee dagen mee en cookies voor schermopties een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na één dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingebedde inhoud van andere websites gedraagt zich precies hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op die website.

Nieuwsbrief

Wanneer bezoekers het nieuwsbriefabonnement invullen, verzamelen we de gegevens die in het formulier zijn verstrekt en sturen we deze informatie naar het marketingautomatiseringsplatform en de e-mailmarketingservice: Mailchimp. Hier kunt u hun privacy beleid lezen.

Analytics

Met de services in deze sectie kan de Eigenaar het webverkeer volgen en analyseren en kan het worden gebruikt om het gebruikersgedrag bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacy beleidAfmelden. Privacy Shield-deelnemer.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Dit type service maakt interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms, en dit rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze Applicatie.

De interactie en informatie verkregen via deze applicatie zijn altijd onderworpen aan de privacyinstellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk. Dit type service kan nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Facebook Like button and social widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook Like-knop en sociale widgets zijn services die interactie mogelijk maken met het sociale Facebook-netwerk van Facebook, Inc.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

Twitter Tweet button and social widgets (Twitter, Inc.)

De Twitter Tweet-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het sociale Twitter-netwerk van Twitter, Inc.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden

De gegevensbeheerder neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de gegevensbeheerder kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde technische dienstverleners van partijen, postdragers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus), die indien nodig door de gegevensbeheerder aangewezen als gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de verantwoordelijke worden opgevraagd.

Wettelijke basis van gegevensverwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

  • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgevingen is het de Eigenaar mogelijk toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
  • verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
  • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het officiële gezag van de Eigenaar;
  • verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde worden nagestreefd.

In elk geval helpt de Eigenaar u graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een contract aan te gaan.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kunnen bij gegevensoverdracht de gegevens van de gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan het hune. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens bekijken.

Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te controleren of navraag te doen bij de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Hoelang we uw gegevens bewaren

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we kunnen eventuele vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een wachtrij te houden.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om, indien van toepassing, van de PROGEU toegang te verkrijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals rectificatie of verwijdering van dergelijke gegevens of de beperking van de verwerking die op hen betrekking heeft, en bezwaar te maken tegen de verwerking (overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de verordening). Neem contact op met de PROGEU – Data Controller om alle verzoeken in te dienen om deze rechten uit te oefenen.

Recht om een klacht in te dienen

Als een betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, zoals uitgevoerd via deze website, in strijd is met de verordening, heeft hij of zij het recht om een klacht in te dienen bij de PROGEU overeenkomstig artikel 77 van de verordening, of anders om een gerechtelijke procedure tegen de PROGEU overeenkomstig artikel 79 van de verordening.

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.