PRODEMO

Promoting Democratic engagement through Mobile participation

Het project

 

PRODEMO is een project dat medegefinancierd wordt door het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap (REC) van de Europese Unie, om het bewustzijn te vergroten over EU-burgerrechten en de inclusie van mobiele EU-burgers.

OVERZICHT

 

Het vrije verkeer van personen is een hoeksteen van de Europese Unie, volgens het Verdrag van Maastricht in 1992. Vandaag telt de EU meer dan 17 miljoen burgers die naar een andere lidstaat zijn verhuisd om te werken, studeren of met pensioen te gaan en die in aanmerking komen om te stemmen voor Europese parlementsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.

De volledige integratie van deze burgers, en dus het succes van het EU-burgerschap, wordt bepaald door de mate waarin zij zich bewust zijn van hun rechten en plichten en worden aangemoedigd om deel te nemen aan het lokale burger- en politieke leven. Vele mobiele Europese burgers zijn echter niet op de hoogte van hun stemrechten. Zelfs wanneer ze wel op de hoogte zijn en besluiten deel te nemen aan verkiezingen, worden ze geconfronteerd met verschillende obstakels, zoals de noodzaak van actieve registratie, termijnen, extra administratieve lasten zoals jaarlijkse verlenging van registratie of de noodzaak om stembiljetten aan te vragen.

ONZE AANPAK

 

We streven ernaar de politieke participatie en maatschappelijke betrokkenheid van mobiele EU-burgers in Italië, Portugal en België te bevorderen, niet alleen door hen rechtstreeks te betrekken, de organisaties die hen kunnen ondersteunen te betrekken, zoals overheden en maatschappelijke organisaties.

We streven onze doelstelling na door met veelzijdige aanpak in 4 kernactiviteiten:

U

Onderzoek en identificatie van goede praktijken

h

Informatie en bewustmaking

Capaciteit opbouwen

Maatschappelijke betrokkenheid via digitale mobiele tools

Schrijf u in voor de PRODEMO-nieuwsbrief

 

Partners

DemocraticSociety

Co-funded by the Rights, Equality & Citizenship Programme of the European Union

Co-funded by the Rights, Equality & Citizenship Programme of the European Union

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.